Nowy koszyk 0 PLN

Polityka prywatności i ochrony danych osobowych
Data publikacji:

I. Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest:

  RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy    Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin, NIP : 6721426353.

 2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  • w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • w celu informowania Pani/Pana o nowościach oraz zmianach w ofercie sklepu poprzez wysyłkę informacji i ofert marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • rejestracja konta w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

I.A Okres przetwarzania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
  • rejestracja konta i realizacja zamówień w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
  • zakup towaru i sprawozdawczość finansowa – przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych
  • rozpatrywania reklamacji – przez okres rozpatrywania reklamacji
  • informacje o promocja i nowościach przesyłane na podany e-mail – do czasu wycofania zgody

I.B Odbiorcy danych

 1. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych. Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, kancelarie finansowo-księgowe, banki, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

I.C Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

I.D Kontakt

 1. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin lub iod@ronar.com.pl.

II. Dane zbierane przez sklep internetowy

II.A Dane zbierane podczas rejestracji

 1. Klient rejestrując się w sklepie internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
 2. Klient rejestrując się w sklepie internetowym podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer identyfikacji podatkowej (w przypadku firm) lub PESEL bądź NIP dla osoby prywatnej chcącej otrzymać fakturę.
 3. W trakcie rejestracji Klient podaje login (e-mail) oraz hasło zabezpieczające konto Klienta w sklepie internetowym. Login i hasło powinny być strzeżone przez Klienta przed wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.

II.B Dane zbierane podczas transakcji zakupu

W celu dokonania transakcji zakupu Klient podaje m.in.: dane osobowe, adres zamieszkania, numer telefonu, pesel lub inne. Wymienione dane identyfikacji klienta są niezbędne do realizacji zamówienia.

II.C Dane zbierane automatycznie

 1. Podczas wizyty Klienta na stronie sklepu internetowego automatycznie zbierane są dane adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (ciasteczka), system Google Analytics.
 2. Sklep internetowy zbiera również dane Klientów, takie jak adres e-mail, dane adresu IP, którzy kontaktują się za pomocą strony internetowej sklepu internetowego.

III. Wykorzystywanie danych przez sklep internetowy

 1. Dane podane przez Klienta podczas rejestracji są wykorzystywane wyłącznie do umożliwienia Klientowi zalogowania się w sklepie Internetowym oraz w celu realizacji zamówienia. Rejestracja w sklepie internetowym nie jest obowiązkowa.
 2. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, operatorom płatności, serwisy aukcyjne (Allegro), w celu realizacji zamówienia.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie sklepu internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron sklepu internetowego.
 4. Dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta ze sklepem internetowym przez stronę internetową są wykorzystywane wyłącznie w celu prowadzenia korespondencji z Klientem i ustosunkowania się do zapytanie Klienta.
 5. Dane Klienta są udostępniane Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa.

IV. Zmiana danych

 1. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie sklepu internetowego.
 3. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.

V. Usuniecie konta

Klient, który założył konto w sklepie internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do sklepu internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.

VI. Zabezpieczenie danych

 1. Klient zobowiązany jest chronić poufność haseł i adresu email, które wykorzystuje w sklepie internetowym. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie hasła i umożliwienie korzystania z konta przez osoby trzecie. Klient jest odpowiedzialny za działania mające miejsce przy wykorzystaniu hasła lub konta Klienta. Klient zobowiązuje się zawiadamiać sklep internetowy niezwłocznie o korzystaniu z jego konta przez osoby nieupoważnione lub o wszelkich innych znanych mu naruszeniach bezpieczeństwa.
 2. Komunikacja pomiędzy Klientem a serwerem sklepu internetowego jest zaszyfrowana. Bezpieczeństwo przesyłu danych jest zapewnione dzięki stosowaniu protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer). SSL polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Klienta i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer sklepu internetowego. Informacja wysyłana z serwera sklepu internetowego do Klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

VII. Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do strony internetowej sklepu isklep24.ronar.com.pl

 1. Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
 3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
 4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

VIII. Zmiana Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, o czym Klienci sklepu internetowego zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Obie wersje dokumentu będą udostępnione na stronie internetowej sklepu.