Nowy koszyk 0 PLN

Prawo do odstąpienia od umowy
Data publikacji:

Prawo zwrotu

 1. Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dnia odebrania zamówionego towaru bez podania przyczyny.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  • towar został odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu zgłoszenia chęci zwrotu.
  • do towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu towaru, a także dowód zakupu.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi podlega jedynie towar, do którego podłączony jest w dowód zakupu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru nie przysługuje w przypadkach gdy:
  • świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • świadczenie, które z uwagi na charakter nie może zostać zwrócone.
 5. Koszt odesłania towarów ponosi kupujący i nie podlega on zwrotowi.

Reklamacje

 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
 2. Sklep internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji zamawiającego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. W przypadku odesłania reklamacji na adres RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna) sklep internetowy zwróci zamawiającemu należność za przesyłkę. Warunkiem zwrotu jest uwzględnienie reklamacji przez sklep internetowy, podanie numeru konta bankowego zamawiającego oraz udokumentowanie poniesionych kosztów przesyłki.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść zamawiającego - sklep internetowy naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi sklep internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/