Nowy koszyk 0 PLN

Regulamin sklepu
Data publikacji:

I. Informacje na temat firmy

 1. Właścicielem sklepu internetowego isklep24.ronar.com.pl jest firma RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, z siedzibą firmy przy ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin, NIP: 672 142 63 53, REGON: 331101680.
 2. Firma RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki prowadzi sprzedaż towarów w formie wysyłkowej oraz możliwy jest odbiór własny w biurze handlowym, mieszczącym się przy ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin.
 3. Zamówienia można składać poprzez:
  Stronę internetową: http://isklep24.ronar.com.pl
  Pocztę e-mail: biuro@ronar.com.pl
  Telefon: +48 601 425 425 , +48 601 425 949, +48 94 34 54 154
  Fax: +48 94 345 33 06

II. Informacje dotyczące oferty

 1. Firma RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie http://isklep24.ronar.com.pl i oferuje towary znajdujące się w bazie firmy RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, za pośrednictwem Internetu.
 2. W przypadku gdy towar, pod którym znajduje się informacja o braku towaru w magazynie lub jest brak informacji o stanie magazynowym, wówczas nie stanowi to oferty, tylko zaproszenie do zawarcia umowy zakupu towaru.
 3. Wszystkie produkty oferowane przez firmę RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki w sklepie internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. W sprawach zgodności towaru ze sprzętem prosimy koniecznie o kontakt z działem obsługi klienta.
 5. Ceny produktów na stronach kategorii oraz poszczególnych opisach nie zawierają podatku VAT, nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki i nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych.
 6. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego http://isklep24.ronar.com.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 7. Towar znajdujący się w ofercie sklepu sprzedawany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

III. Zawarcie umowy

 1. Sklep internetowy isklep24.ronar.com.pl umożliwia Klientom:
  • składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość,
  • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym oraz w siedzibie firmy RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki.
 2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie isklep24.ronar.com.pl, kierowane przez RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.
 3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę http://isklep24.ronar.com.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 5. Zawarcie umowy kupna/sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.
 6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 000 PLN. Sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

IV. Wykonanie umowy - realizacja zamówienia

 1. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej http://isklep24.ronar.com.pl.
 3. Zamówienie może składać również drogą telefoniczną: poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ronar.com.pl
 4. Zapłata za towar może nastąpić w postaci przelewu (przedpłaty) bądź za pobraniem (gotówką u kuriera) lub gotówką w siedzibie firmy.
 5. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w magazynie firmy RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki.
 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od zaksięgowania wpłaty z równoczesnym wystawieniem dokumentu sprzedaży paragonu lub faktury VAT.
 7. Standardowy czas realizacji zamówienia wynosi od 1 dnia maksymalnie do 30 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy zakupu towaru, chyba, że Klient wyraził zgodę na dłuższy czas oczekiwania.
 8. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

  Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sprzedawcy do wystawiania i przesyłania faktur/paragonów w formie papierowej.

  Sprzedawca wystawia i przesyła faktury/paragony w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia paragonu/faktury VAT.

  Każda faktura/paragon w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

V. Metody płatności

W sklepie internetowym http://isklep24.ronar.com.pl sprzedający umożliwia kupującemu następujące formy płatności za zamówione towary:

 1. Pobranie - zapłata za zamawiany towar następuje w momencie dostarczenia towaru. Jest to płatność gotówkowa przekazywana kurierowi przy odbiorze towaru.
 2. Przelew - przelew następuje przed realizacją zamówienia. Zaksięgowanie środków finansowych jest wymagane do realizacji zamówienia.
 3. Gotówka - zapłata za zamawiany towar następuje w momencie odbioru towaru w siedzibie firmy RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki.
 4. przelewy24 :

  1.    Forma płatności przelewy24 umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem serwisu płatniczego przelewy24.pl, należącego i obsługiwanego przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. 
  OPERATOR udostępnia miedzy innymi następujące formy płatności: e-przelewy, kartą płatniczą, BLIK, przekazy i przelewy bankowe, ApplePay, GooglePay.

  2.   Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego przelewy24.pl. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

  3.   RONAR narzędzia skrawające nie pobierają opłat od klientów za korzystanie z systemów płatności dostępnych za pośrednictwem serwisu płatniczego przelewy24.pl, którego właścicielem jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068. 

  4.   Warunki realizacji płatności określa regulamin świadczenia usługi przez przelewy24.pl. 

  5.   RONAR narzędzia skrawające nie ponoszą  odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przebieg transakcji realizowanych przez przelewy24.pl oraz za sposób przetwarzania danych osobowych przez przelewy24.pl. 

  6.   Reklamacje dotyczące przebiegu płatności realizowanych przez przelewy24.pl zgłoszone do RONAR narzędzia skrawające będą przekazywane do rozpatrzenia przez przelewy24.pl na warunkach i w terminie określonym w regulaminie przelewy24.pl. 
  Klient składając reklamację dotyczącą płatności za pośrednictwem przelewy24.pl powinien podać numer, datę i kwotę transakcji realizowanej przez przelewy24.pl.

W przypadku wybraniu przelewu jako formy płatności, klient powinien przelać środki na następujący rachunek bankowy:
Numer konta: 75 1020 2791 0000 7102 0071 3990
Nazwa banku: PKO BP I O/Koszalin
Odbiorca:
RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki
ul. Mieszka I -go 6
75-129 Koszalin
Tytułem: kod transakcji (otrzymany poprzez e-mail) albo nazwisko(nazwa firmy) + miasto (klienta)

VI. Sposoby dostawy

W sklepie internetowym http://isklep24.ronar.com.pl sprzedający umożliwia kupującemu następujące możliwości dostawy/odbioru zamówionych towarów:

 • Przesyłka kurierska
 • Odbiór osobisty w siedzibie firmy
 1. Zamawiający dokonuje wyboru o sposobie dostawy i rodzaju zapłaty za wysyłkę towaru.
 2. Do wartości zamówienia zostaną doliczone koszty transportu.
 3. Ceny przesyłki podane na stronie sklepu internetowego dotyczą zamówień/paczek do 30kg. Jeśli waga paczki wynikająca z zamówienia będzie większa niż 30kg, dział obsługi klienta poinformuje o tym nabywcę oraz poda nowy koszt wysyłki.
 4. Towar zamówiony w sklepie internetowym http://isklep24.ronar.com.pl dostarczany jest za pośrednictwem przewoźnika UPS Polska Sp. z o.o..
 5. W przypadku wyboru opcji "pobranie" i nie odebraniu przesyłki, RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki ma prawo zażądać zwrotu kosztów na pokrycie usługi transportu/wysyłki zamówionego towaru.
 6. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków.
 7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. O zaistniałej sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Firma RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek wskazanie nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Kupującemu w miarę możliwości odbiór towaru ze, wskazanego w Sklepie, miejsca odbioru osobistego chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Kupującemu towaru.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający ma prawo do pisemnego odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od dnia odebrania zamówionego towaru bez podania przyczyny (chyba, że zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą).
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  • towar został odesłany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od momentu zgłoszenia chęci zwrotu.
  • do towaru należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy zakupu towaru, a także dowód zakupu.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Zwrotowi podlega jedynie towar, do którego podłączony jest w dowód zakupu.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy zakupu towaru nie przysługuje w przypadkach gdy:
  • świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  • świadczenie, które z uwagi na charakter nie może zostać zwrócone.

VIII. Reklamacje i zwroty

 1. Kupujący ma prawo zwrócić towar wyłącznie w przypadku niezgodności towaru z umową.
 2. Sklep internetowy w ciągu 14 (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji zamawiającego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby sklep internetowy rozpatrzył reklamację jest dostarczenie reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść zamawiającego - sklep internetowy naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty zakupu, o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi sklep internetowy w formie pisemnej o stwierdzonej niezgodności.
 6. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

IX. Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez sklep internetowy isklep24.ronar.com.pl mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.
 2. Sklep internetowy isklep24.ronar.com.pl nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

X. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki z siedzibą w Koszalinie, przy ulicy Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin, NIP : 6692526364.

1. Cel i podstawy przetwarzania danych

 1. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
  • w celu realizacji zamówienia złożonego w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • w celu informowania Pani/Pana o nowościach oraz zmianach w ofercie sklepu poprzez wysyłkę informacji i ofert marketingowych na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • rejestracja konta w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.

2. Okres przetwarzania danych

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujący sposób:
  • rejestracja konta i realizacja zamówień w sklepie internetowym isklep24.ronar.com.pl – do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych lub żądania usunięcia danych
  • zakup towaru i sprawozdawczość finansowa – przez okres wymagany przepisami ustaw podatkowych
  • rozpatrywania reklamacji – przez okres rozpatrywania reklamacji
  • informacje o promocja i nowościach przesyłane na podany e-mail – do czasu wycofania zgody

3. Odbiorcy danych

 1. Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy realizujący usługi dla Administratora danych osobowych. Firmy te posiadają dostęp do tych danych na podstawie umowy powierzenia z zastosowaniem klauzul poufności. Są to firmy serwisujące oprogramowanie i sprzęt komputerowy, kancelarie prawnicze, kancelarie finansowo-księgowe, banki, firmy świadczące usługi hostingu stron internetowych i sklepu internetowego. Administrator nie przekazuje danych osobowych swoich klientów do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
 4. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji zamówienia. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji usług przez Administratora.

6. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.

7. Kontakt

 1. Zapytania dotyczące przetwarzana danych osobowych należy kierować na adres RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki, ul. Mieszka I -go 6, 75-129 Koszalin lub iod@ronar.com.pl.

XI. Skargi i uwagi

 1. Wszelkie uwagi oraz skargi związane z obsługą prosimy kierować na adres e-mail: biuro@ronar.com.pl.
 2. Firma RONAR narzędzia skrawające Roman Wysocki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej uwagi. Wszelkie błędy postaramy się naprawić z najwyższą starannością.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2018r.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy:
  • Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych